Heeft u een tip voor de redactie, bijvoorbeeld in de vorm van een idee waarbij het leuk zou zijn als hier aandacht aan besteed wordt? Dat kan om mensen gaan die bijzondere dingen te vertellen hebben of om iets anders opvallends waarbij mensen zijn betrokken. Geef het door. Misschien is het bruikbaar voor publicatie in de vorm van een compleet artikel.

Er komen dagelijks echter erg veel berichten binnen. Daarom wordt er alleen gereageerd als de tip bruikbaar is en past binnen de beschreven doelstelling. Door middel van het insturen van een tip, verklaart u dat u bevoegd bent om deze openbaar te laten maken en te laten verveelvoudigen, en dat deze op geen enkele wijze inbreuk mag maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom. Richard Helwig verkrijgt een onbeperkte licentie tot het nader uitwerken, openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal dat voortkomt uit deze tip.

Deze bevoegdheid omvat, maar is niet beperkt tot, het zonder beperking herhalen van de te publiceren materialen via ieder medium, nu bekend of in de toekomst ontwikkeld. Richard Helwig is gerechtigd de hiervoor omschreven rechten aan andere partijen door te geven. Aan uw inzending kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt bij de vervaardiging van complete artikelen uitsluitend gebruik gemaakt van eigen (in archief aanwezig of nieuw te maken) fotomateriaal. Insturen van fotomateriaal heeft dus geen zin. Bekijk voor de juiste gegevens de contactpagina op deze website.