Wilt u als uitgever of bedrijf persoonlijke interviews gemaakt en geleverd hebben? Moet daarbij specifiek fotomateriaal worden geschoten? (foto: Richard Helwig)

Voor al uw vragen en het verkrijgen van nadere informatie over de journalistieke diensten die Richard Helwig biedt, kunt u terecht op deze contactpagina. Dagelijks komen er echter erg veel berichten binnen. Er wordt geprobeerd zo snel mogelijk te reageren.

Uitgever of bedrijf

Wilt u als uitgever of bedrijf persoonlijke interviews gemaakt en geleverd hebben? Moet daarbij specifiek fotomateriaal worden geschoten? Heeft u andere vragen over deze vorm van journalistieke dienstverlening? Zorg dat uw aanvraag zo volledig mogelijk is. Stuur uw bericht naar management@richardhelwig.nl. Of stuur een WhatsApp of bel op werkdagen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur) naar 06-42998522. Dit telefoonnummer is niet bedoeld voor publieksreacties.

Nieuwe en lopende interviews, redactionele planningen

Voor vragen over nieuwe en lopende interviews en andere zaken die verband houden met de redactionele planningen kunt u uw bericht sturen naar redactie@richardhelwig.nl. Of stuur een WhatsApp of bel op werkdagen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur) naar 06-51125054. Dit telefoonnummer is niet bedoeld voor publieksreacties.

Eindredactie aan te leveren artikelen

In veel gevallen kijkt de eigen eindredactie nog even mee voordat een nieuw artikel naar een uitgever wordt aangeleverd. Soms is er kort overleg nodig tussen de eindredactie van het betreffende medium en de eindredactie van Richard Helwig om tekstuele zaken goed af te kunnen stemmen. Dat kan op werkdagen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur) via eindredactie@richardhelwig.nl. Er zijn meerdere eindredacteuren beschikbaar met verschillende telefoonnummers.

Fotomateriaal

Voor vragen over nieuw te maken en/of al eerder gemaakt fotomateriaal, stuur uw bericht naar beeldredactie@richardhelwig.nl. Hier kunnen alleen aanvragen worden gedaan door uitgevers, bedrijven en personen die eerder zijn geïnterviewd en waarvan fotomateriaal is gemaakt. Auteurs van boeken over artiesten (bijvoorbeeld bij het schrijven van een biografie) dienen expliciet apart contact op te nemen om nadere afspraken te kunnen maken. Omschrijf duidelijk waar het om gaat. Artiesten dienen altijd vooraf schriftelijk toestemming te verlenen. Er kan, onder meer vanwege de benodigde rechten, helaas geen fotomateriaal beschikbaar worden gesteld aan particulieren en fanclubs.

Persberichten en uitnodigingen

Persberichten kunnen natuurlijk altijd toegestuurd worden. Er wordt alleen gereageerd als de inzending voldoende bruikbaar is om redactioneel mee aan de slag te kunnen. Vermeld een telefoonnummer zodat er eventueel snel contact met u opgenomen kan worden. Stuur uw bericht naar redactie@richardhelwig.nl. Zorg dat uitnodigingen voor persconferenties en bijeenkomsten ruim op tijd hier binnen zijn.

Sponsoring en/of goede doelen

Regelmatig komen er verzoeken tot sponsoring en/of bijdragen aan ideële doelstellingen binnen. Met welke goede intentie dit ook verstuurd zal zijn, hier kan helaas niet aan worden voldaan. Waar mogelijk worden dit soort samenwerkingen zelf gekozen. Particuliere initiatieven worden niet ondersteund.

Publieksreacties

Heeft u als publiek een vraag of opmerking over een van onze artikelen op deze website en/of in de media? Stuur uw bericht naar info@richardhelwig.nl. Vragen die expliciet gaan over de media waarin de artikelen zijn verschenen, kunt u het beste aan de uitgever en/of producent zelf stellen. Deze kan u wellicht ook het betreffende bewijsexemplaar van het tijdschrift en/of de krant toesturen. Verzoeken tot het verstrekken van adressen en telefoonnummers van eerder geïnterviewde personen, artiesten of andere bekenden zullen vanuit privacy overwegingen nooit worden gehonoreerd.

Sociale media

Bereikbaar via Twitter: @richardhelwigof en Instagram: instagram.com/richardhelwigofficial/