Dagelijks komen er vele vragen, verzoeken, tips en ideeën binnen. Er wordt geprobeerd alle e-mails te lezen, maar helaas lukt het niet altijd om meteen overal op te reageren (eigen foto).

Voor al uw vragen en het verkrijgen van nadere informatie over de journalistieke diensten die Richard Helwig biedt, kunt u terecht op deze contactpagina. Dagelijks komen er vele vragen, verzoeken, tips en ideeën binnen. Er wordt geprobeerd alle e-mails te lezen, maar helaas lukt het niet altijd om meteen overal op te reageren. Hieronder vindt u informatie dat wellicht al antwoord geeft op uw vraag of verzoek.

Management

Aanvragen voor nieuwe interviews of voorstellen voor nieuwe redactionele projecten kunnen gestuurd worden naar management@richardhelwig.nl. Zorg dat deze zo volledig mogelijk zijn. Of stuur een WhatsApp of bel op werkdagen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur) naar 06-51125054. Dit telefoonnummer is niet bedoeld voor publieksreacties.

Redactie

Vragen die betrekking hebben op gemaakte afspraken en lopende interviews kunnen gestuurd worden naar redactie@richardhelwig.nl. Of stuur een WhatsApp of bel op werkdagen tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur) naar 06-42998522. Dit telefoonnummer is niet bedoeld voor publieksreacties. Vragen en antwoorden die specifiek gaan over hoe het afnemen van een interview precies werkt, kunt u vinden op de pagina met veelgestelde vragen.

Licenties/fotomateriaal

Voor vragen over licenties, nieuw te maken en/of al eerder gemaakt fotomateriaal, stuur uw bericht naar beeldredactie@richardhelwig.nl. Het archief bestaat uit zowel negatieven, diamateriaal als digitale bestanden, afhankelijk van de periode waarin de foto’s zijn gemaakt. Hier kunnen ook aanvragen worden gedaan door uitgevers, bedrijven en personen die eerder zijn geïnterviewd en waarvan fotomateriaal is gemaakt.

Auteurs van boeken over artiesten (bijvoorbeeld bij het schrijven van een biografie) dienen expliciet apart contact op te nemen om nadere afspraken te kunnen maken. Omschrijf duidelijk waar het om gaat. Artiesten, of anders diens nabestaanden of zaakwaarnemers zal altijd worden gevraagd om vooraf schriftelijk toestemming voor publicatie te verlenen waar mogelijk.

Er kan, onder meer vanwege de benodigde rechten, helaas geen fotomateriaal beschikbaar worden gesteld aan particulieren en fanclubs.

Persberichten en uitnodigingen

Persberichten kunnen natuurlijk altijd toegestuurd worden. Er wordt alleen gereageerd als de inzending voldoende bruikbaar is om redactioneel mee aan de slag te kunnen. Vermeld een telefoonnummer zodat er eventueel snel contact met u opgenomen kan worden. Stuur uw bericht naar redactie@richardhelwig.nl. Zorg dat uitnodigingen voor persconferenties en bijeenkomsten ruim op tijd hier binnen zijn.

Sponsoring en/of goede doelen

Regelmatig komen er verzoeken tot sponsoring en/of bijdragen aan ideële doelstellingen binnen. Met welke goede intentie dit ook verstuurd zal zijn, hier kan helaas niet aan worden voldaan. Waar mogelijk worden dit soort samenwerkingen zelf gekozen. Particuliere initiatieven worden niet ondersteund.

Publieksreacties

Heeft u als publiek een vraag of opmerking over een van onze artikelen op deze website en/of in de media? Stuur uw bericht naar info@richardhelwig.nl. Doe dit niet telefonisch. Vragen die expliciet gaan over de media waarin de artikelen zijn verschenen, kunt u het beste aan de uitgever en/of producent zelf stellen. Deze kan u wellicht ook het betreffende bewijsexemplaar van het tijdschrift en/of de krant toesturen. Verzoeken tot het verstrekken van adressen en telefoonnummers van eerder geïnterviewde personen, artiesten of andere bekenden zullen vanuit privacy overwegingen niet worden gehonoreerd.

Sociale media

Bereikbaar via Instagram: https://www.instagram.com/richardhelwigofficial/