Sluis Leidschendam: verantwoorde sprongen in tijd en plaats

Jan Willekes, inmiddels met pensioen, had in zijn werk als sluismeester een belangrijke taak (foto: Richard Helwig).

De bediening van de Sluis Leidschendam ligt bij de Provincie Zuid-Holland. Ouderwets of niet, dat gebeurt nog steeds met behulp van een sluismeester. In het tijdschrift Digital Movie werd in de nazomer van het jaar 2020 mijn artikel over de pleziervaart op deze locatie gepubliceerd. 

Een land van waterwegen. Zo wordt Nederland genoemd. Jan Willekes, inmiddels met pensioen, had in zijn werk als sluismeester een belangrijke taak. Hij moest voor een veilige, soepele en doelmatige afwikkeling van het scheepvaartverkeer zorgen. Bij de Sluis Leidschendam is veel te zien. Ik beschreef dat bij het filmen van zoiets, het niet gaat om het vastleggen van één moment, maar om het vertellen van een verhaal. Beelden van deze sluismeester die het juiste moment afwacht om de brug open te zetten. Het verkeer dat tot stilstand komt. Ik laat niet alleen zien hoe de bootjes de sluis invaren, maar toon daarbij ook gezichten van mensen die druk bezig zijn hun bootje op de goede plek te krijgen. Mensen op terrasjes die alles aandachtig volgen. Ondertussen ijs etend bij zonnig weer. Ik maakte zoveel mogelijk shots. Zodoende liep ik de minste kans om bij de montage met te weinig materiaal thuis te komen. De titel van mijn artikel was toepasselijk: verantwoorde sprongen in tijd en plaats.

Nederland ontdekken vanaf het water is een leuke vrijetijdsbesteding. Zo kom je op allerlei mooie plekken. Deze Sluis Leidschendam, die ongeveer op de plaats ligt waar vroeger de Vliet was afgedamd, werd gebouwd tussen de jaren 1886 en 1888. In 2006 onderging de sluis een algehele renovatie. Dat betekende dat er geen sprake meer was van handbediening, maar van elektriciteit. In Nederland zijn rivieren en kanalen op een onmisbare wijze met elkaar verbonden. Verschillende waterstanden moeten daarbij overbrugd worden. Bootjes worden met een sluis naar een hoger of lager deel getransporteerd zodat de tocht zonder problemen voortgezet kan worden. Lees hier mijn eerder gepubliceerde artikel (september 2020) in het tijdschrift Digital Movie (PDF).