Richard Helwig: they tell stories!

Haalde op school al hoge cijfers voor dictees en verhalen schrijven. Hij doet dat nog steeds op een gepassioneerde en bevlogen wijze (eigen archieffoto).

Richard Helwig ontmoet persoonlijkheden uit verschillende branches, bestemd voor plaatsing van unieke content in bekende media. Interviews vormen hierbij de rode draad. Zowel in print, online als via podcast. Het zit diepgeworteld in zijn DNA.

Nederland leest en luistert graag. Vooral als het over mensen gaat. Het is de ambitie van Richard Helwig om over dit specifieke onderwerp tekst met bijpassend fotomateriaal te ontwikkelen en te creëren welke eenvoudig is te consumeren. Bestemd voor een groot publiek. En dat compleet aan te leveren naar de uitgever. Waarbij de doelgroep niet aan leeftijd is gebonden. Betrouwbaarheid en validiteit van de verzamelde informatie staat centraal. Vanaf de keuze van een specifiek onderwerp, de research, het maken van een eerste opzet, het daadwerkelijke interview, het schrijven van het concept, het in onderling nauw overleg laten goedkeuren hiervan, tot aan het afronden middels de definitieve versie, het nemen van alle bijbehorende foto’s, het desgewenst meekijken met de opmaak van het artikel, tot aan de uiteindelijke verschijning en het verzenden van een bewijsexemplaar naar de geïnterviewde. Daarnaast zijn verschillende interviews verweven tot een podcast. Verhalen van mensen komen hiermee nog meer tot hun recht.

Alles blijft in één hand. Geheel op maat. Kant-en-klaar. Dat is waar Richard Helwig in uitblinkt. Van jongs af aan. Haalde op school al hoge cijfers voor dictees en verhalen schrijven. Hij doet dat nog steeds op een gepassioneerde en bevlogen wijze. In zijn eigen stijl. Voelt feilloos aan wat de lezer en luisteraar wil weten. Maar zorgt vooral voor dagelijks vermaak en ontspanning. Gaat voor kwaliteit, creativiteit en originaliteit. Informeert, entertaint en emotioneert. Bijt zich vast in het onderwerp. Met oog voor detail. Ziet zichzelf geenszins als brenger van het dagelijkse nieuws. Maar betrekt zijn lezers wel serieus bij wat zijn gasten aan eerlijke verhalen willen vertellen. Of dat nu bij hen thuis, ergens op locatie of in de radio- of televisiestudio is, maakt niet uit. They tell stories!