Richard Helwig: gespecialiseerd in complete interviews voor bekende media

Nederland leest graag. Zeker als het over mensen gaat. Het is de ambitie van Richard Helwig om over dit onderwerp tekst met bijpassend fotomateriaal te ontwikkelen en te creëren welke eenvoudig is te consumeren (eigen foto).

Richard Helwig ontmoet en interviewt persoonlijkheden uit verschillende branches, bestemd voor publicatie van unieke content in bekende media. Zowel in print als online. Op deze website schrijft hij over eigen jarenlange ervaringen, gebaseerd op onder meer zijn gepubliceerde werk.

Nederland leest graag. Zeker als het over mensen gaat. Het is de ambitie van Richard Helwig om over dit onderwerp tekst met bijpassend fotomateriaal te ontwikkelen en te creëren welke eenvoudig is te consumeren. En dat compleet aan te leveren naar de uitgever. Waarbij de doelgroep niet aan leeftijd is gebonden. Betrouwbaarheid en validiteit van de verzamelde informatie staat centraal. Vanaf de keuze van een specifiek onderwerp, de research, het maken van een opzet, het daadwerkelijke interview, het schrijven van het concept, het in onderling nauw overleg laten goedkeuren hiervan, tot aan het afronden middels de definitieve versie, het nemen van alle bijbehorende foto’s, het desgewenst meekijken met de opmaak van het artikel, tot aan de uiteindelijke verschijning. Alles blijft in één hand. Geheel op maat. Kant-en-klaar.

Dat is waar Richard Helwig in uitblinkt. Hij doet dat op een gepassioneerde en bevlogen wijze. In zijn eigen stijl. Voelt feilloos aan wat de lezer wil weten. Gaat voor kwaliteit, creativiteit en originaliteit. Informeert, entertaint en emotioneert. Bijt zich vast in het onderwerp. Met oog voor detail. Ziet zichzelf geenszins als brenger van het dagelijkse nieuws. Maar betrekt zijn lezers wel serieus bij wat zijn gasten willen vertellen. They tell stories!