Richard Helwig: gespecialiseerd in complete interviews voor bekende media

Nederland leest graag. Vooral als het over mensen gaat. Het is de ambitie van Richard Helwig om over dit specifieke onderwerp tekst met bijpassend fotomateriaal te ontwikkelen en te creëren welke eenvoudig is te consumeren. Bestemd voor een groot publiek (eigen foto).

Richard Helwig ontmoet persoonlijkheden uit verschillende branches, bestemd voor publicatie van unieke content in bekende media. Zowel in print als online. Interviews vormen de grote meerderheid van zijn artikelen. Het zit diepgeworteld in zijn DNA. Het is zijn specialiteit. Op deze website schrijft hij over eigen jarenlange ervaringen, gebaseerd op onder meer zijn gepubliceerde werk.

Nederland leest graag. Vooral als het over mensen gaat. Het is de ambitie van Richard Helwig om over dit specifieke onderwerp tekst met bijpassend fotomateriaal te ontwikkelen en te creëren welke eenvoudig is te consumeren. Bestemd voor een groot publiek. En dat compleet aan te leveren naar de uitgever. Waarbij de doelgroep niet aan leeftijd is gebonden. Betrouwbaarheid en validiteit van de verzamelde informatie staat centraal. Vanaf de keuze van een specifiek onderwerp, de research, het maken van een eerste opzet, het daadwerkelijke interview, het schrijven van het concept, het in onderling nauw overleg laten goedkeuren hiervan, tot aan het afronden middels de definitieve versie, het nemen van alle bijbehorende foto’s, het desgewenst meekijken met de opmaak van het artikel, tot aan de uiteindelijke verschijning en het verzenden van een bewijsexemplaar naar de geïnterviewde. Alles blijft in één hand. Geheel op maat. Kant-en-klaar.

Dat is waar Richard Helwig in uitblinkt. Hij doet dat op een gepassioneerde en bevlogen wijze. In zijn eigen stijl. Voelt feilloos aan wat de lezer wil weten. Maar zorgt vooral voor dagelijks vermaak en ontspanning. Gaat voor kwaliteit, creativiteit en originaliteit. Informeert, entertaint en emotioneert. Bijt zich vast in het onderwerp. Met oog voor detail. Ziet zichzelf geenszins als brenger van het dagelijkse nieuws. Maar betrekt zijn lezers wel serieus bij wat zijn gasten aan eerlijke verhalen willen vertellen. Of dat nu bij hen thuis, ergens op locatie of in de studio is, maakt niet uit. They tell stories!