Juistheid gegevens

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Geschiktheid

Er kan niet voor worden ingestaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Richard Helwig sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van (andere) websites verkregen is.

Garantstelling

Richard Helwig garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Een bezoeker/ster van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken (zoals alle op deze website gepubliceerde artikelen inclusief al het daarbij geplaatste beeldmateriaal e.d.) of andere in de website opgeslagen informatie (zoals al het op het op deze website gepubliceerde beeldmateriaal e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Richard Helwig, ook niet via doorlinks of een eigen netwerk.

Naamsvermelding en domeinnamen

Onder deze website vallen zowel de domeinnamen www.richardhelwig.nl als www.richardhelwig.com.

Verantwoordelijkheid

Alleen wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld, geven artikelen de mening en/of het inzicht van de auteur(s) weer. Aan artikelen wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd.

Cookies

Om het gebruiksgemak van websites te verhogen en deze zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor elke bezoeker, worden allerlei technieken gebruikt. Duidelijke voorbeelden zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen, adverteerders bijvoorbeeld, die communiceren via de website die jij bezoekt.

We willen ieders privacy, de gebruiksvriendelijkheid en de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Deze cookieverklaring is van toepassing op onze website. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij regelmatig te meten, onder andere met behulp van software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt.

Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor zullen cookies door ons zeker niet worden gebruikt voor het ongevraagd toesturen van reclame per e-mail en/of acties via telemarketing. De statistieken en overige rapportages herleiden wij dus niet naar personen. Cookies worden ook gebruikt om te kunnen beoordelen welke delen van onze website aangepast moeten worden. In technisch opzicht kan de website hierdoor worden geoptimaliseerd.

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder aankondiging vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over dit specifieke onderwerp, neem dan contact met ons op. Door gebruik te blijven maken van deze website, of door bevestigend te klikken dat je cookies accepteert, geef je aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Als je geen cookies wilt opslaan op de computer, dan kun je deze functie uitschakelen of deactiveren via de webbrowser. Als je de functie uitschakelt, zal deze website niet optimaal kunnen functioneren. Dat geldt ook voor andere websites die je bezoekt.