Een gemiddelde transcriptie kan al gauw zo’n 10.000 woorden bevatten. Dat geeft aan dat dit een serieuze bezigheid is. Deze tekst kan niet een-op-een worden gebruikt aangezien spreektaal iets anders is dan schrijftaal (eigen foto).

U bent gevraagd voor het geven van een interview. Of u heeft zelf gevraagd om een interview ergens in de media. Op deze pagina treft u een aantal meest gestelde vragen over de werkwijze aan, die allemaal zijn voorzien van een antwoord. Staat een vraag er onverhoopt niet tussen? Stel hem gerust. Elk interview is volledig maatwerk!

Ik word binnenkort geïnterviewd voor een artikel. Waar moet ik op letten? Meestal hoeven er maar weinig tot geen voorbereidingen te worden getroffen. En anders wordt u hier van tevoren over geïnformeerd. Wees vooral uzelf.

Als ik tijdens het interview bepaalde zaken niet helemaal paraat heb, kan ik die dan later nog toevoegen? Ja, dat is geen enkel probleem.

Hoe lang duurt een interview gemiddeld? Op voorhand is dat meestal niet te zeggen, maar een gemiddeld interview zal variëren van een half uur tot anderhalf uur. Er zijn zelfs gesprekken die langer duren, maar vaak worden er dan interviews gecombineerd voor meerdere media.

Worden er bij het interview ook foto’s genomen? Een interview zonder foto’s bestaat niet. Indien mogelijk, worden deze meestal tijdens de afspraak van het interview genomen. Dit scheelt tijd. Hier worden vooraf afspraken met u over gemaakt.

Met welke apparatuur worden de foto’s gemaakt? Dat gebeurt met een of meerdere spiegelreflexcamera’s met losse lenzen. Nikon is hierbij al jarenlang het vaste ‘huismerk’, waarbij gekozen is voor de hoge kwaliteit en optimale betrouwbaarheid.

Waar vindt het interview plaats? In de meeste gevallen gebeurt dat gewoon bij u thuis op een nader onderling af te spreken dag en tijdstip. Dat scheelt u reistijd, maar is afhankelijk van het onderwerp waar het interview over zal gaan. Het kan ook op kantoor, in de studio of op een andere locatie.

Kan een interview ook telefonisch? Ja, dat kan. Maar dit is wel afhankelijk van het medium waarin het interview wordt gepubliceerd. En het is afhankelijk van de grootte van het artikel. Voor het nemen van de bijbehorende foto’s zal dan nog wel een afspraak moeten worden gemaakt.

Moet ik op alle vragen antwoord geven? Nee. Als u dat niet wilt, hoeft dat natuurlijk niet.

Waarom wordt het interview op een memorecorder opgenomen? Dat gebeurt omdat er van elk interview een transcriptie wordt gemaakt. Op basis hiervan volgt de tekst. Vanzelfsprekend wordt de geluidsopname niet voor andere doeleinden gebruikt. Met deze werkwijze kan zo nauwkeurig mogelijk worden gewerkt als het gaat om wat er precies is gezegd.

Hoe werkt dat met een transcriptie? Zo snel mogelijk na het interview wordt deze in zijn geheel uitgeschreven. Hier wordt een apart bureau voor ingeschakeld die hierin is gespecialiseerd. Deze wordt daarna handmatig gecontroleerd. Een gemiddelde transcriptie kan al gauw zo’n 10.000 woorden bevatten. Dat geeft aan dat dit een serieuze bezigheid is. Deze tekst kan niet een-op-een worden gebruikt aangezien spreektaal iets anders is dan schrijftaal. Verder zal er een selectie worden gebruikt voor het interview aangezien een interview vaak 1500 tot 2000 woorden zal bevatten, afhankelijk van de opzet in het medium.

Krijg ik de tekst en de foto’s van het interview eerst nog te zien voordat tot publicatie wordt overgegaan? Ja, dat is altijd het geval. Als u bent geïnterviewd of als er op een andere wijze samen met u een artikel wordt gemaakt, dan wordt ruim voor publicatie de concepttekst en de bijbehorende foto’s aan u voorgelegd. Er wordt niets gepubliceerd zonder uw toestemming.

Wat wordt er van mij verwacht als ik de concepttekst van het interview heb ontvangen? U zult worden gevraagd om deze goed door te nemen en eventuele aanpassingen voor een bepaalde deadline door te geven. In onderling overleg met u wordt de definitieve tekst vastgesteld. Alleen dan zal er worden gepubliceerd.

Worden de foto’s nog bewerkt? In de nabewerking wordt er vanuit technisch oogpunt kritisch gekeken naar iedere foto. Hierbij wordt onder meer gelet op belichting, scherpte, contrast en uitkadering. Soms worden zelfs storende elementen verwijderd. Er zullen overigens altijd meer foto’s worden gemaakt dan uiteindelijk in het interview worden geplaatst. Dat gebeurt uit voorzorg zodat er bij de keuze van de juiste foto zoveel mogelijk speelruimte is.

Wat gebeurt er na mijn definitieve goedkeuring? Als alles klaar is, wordt het materiaal (de tekst, de foto’s met de tekstbijschriften, samen met de aanwijzingen voor de vormgeving) nog een keer bekeken in de eindredactie. Vervolgens wordt de complete aanlevering doorgestuurd naar de opmaakafdeling van het betreffende medium. Bij de beoordeling van de drukproef hoeft u niet betrokken te zijn. Zowel in de eindredactie als bij de drukproef kunnen er overigens nog kleine taalkundige aanpassingen worden gedaan, meestal is dat echter niet inhoudelijk. Als dat wel het geval is, wordt er opnieuw contact met u opgenomen om dit te bespreken.

Is het mogelijk om een of meerdere foto’s na afloop van het interview toegestuurd te krijgen? In de meeste gevallen is dat gewoon mogelijk zolang dit voor privédoeleinden is. Als u een foto of foto’s elders voor wilt gebruiken, verzoeken wij u om contact op te willen nemen.

Als er een artikel van mij wordt geplaatst, bij wie liggen dan de auteursrechten? Bij de auteur en fotograaf. Die bepaalt wat er met het werk mag gebeuren. Als er niets is geregeld tussen de opdrachtgever en de maker, blijft het auteursrecht bij de maker liggen.

Mag een (deel van een) interview zomaar worden doorgeplaatst in een ander medium dan is afgesproken? Kort en bondig: nee. Hiervoor is toestemming van de auteur en fotograaf nodig. In vrijwel alle gevallen zult u bij toestemming hierover worden benaderd. Als u dan niet wilt, wordt er uiteraard niet gepubliceerd.

Krijg ik een bewijsexemplaar van het betreffende medium waarin mijn interview is gepubliceerd? Ja, uiteraard is dat het geval als het gaat om een papieren versie van bijvoorbeeld een tijdschrift of krant. Daarnaast wordt vaak via de opmaakafdeling van het betreffende medium de digitale PDF versie beschikbaar gesteld.