Accent op het hoge werktempo van Koningin Máxima

De foto straalt een gevoel uit van drukke programma’s, strakke agenda’s en vooral het overal op tijd moeten arriveren (foto: Richard Helwig).

Leden van het Koninklijk Huis zijn door de jaren heen al eindeloos gefotografeerd. Daarom is het juist de kunst om dat ‘anders’ te doen. Door de beelden toch zeldzaam te maken. Hoe en met welk gevoel iemand op de foto wordt vastgelegd, heeft bij mij prioriteit.

Gebeurtenissen waarbij ik vooraf weinig tot geen regie kan bepalen, vereisen veel improvisatie ter plaatse en vooral de nodige ervaring. In het geval van het vastleggen van leden van het Koninklijk Huis gelden de nodige protocollen en instructies waar ook rekening mee gehouden zal moeten worden. Altijd verlopen dat soort procedures in goed overleg. Waarbij ik in het achterhoofd heb dat ‘het’ soms helemaal niet gaat gebeuren zoals ik vooraf in gedachten had. Als fotograaf steek ik hier veel tijd in. Weloverwogen bekijken wat de beste camerapositie zou kunnen zijn. Welke technische problemen vermeden moeten worden. Voortdurend rondlopen en opletten. Kortom, een beetje voorbereiding is al gauw het halve werk.

Ieder werkbezoek is anders. In het geval van het bezoek van Koningin Máxima aan de conferentie Fintech for Inclusion in het Haagse Gemeentemuseum, besloot ik als enige fotograaf haar vast te leggen bij aankomst. Natuurlijk vooraf met goedkeuring van de Rijksvoorlichtingsdienst. De koningin was bij deze bijeenkomst aanwezig vanwege haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Het was een regenachtige, sombere vrijdagochtend in februari 2019. Door het contrast tussen kleur en zwart-wit, is accent op het hoge werktempo van Koningin Máxima komen te liggen. De omgeving is wat wazig, de koningin meer scherp. Daardoor straalt de foto een gevoel uit van drukke programma’s, strakke agenda’s en vooral het overal op tijd moeten arriveren. En niet altijd schijnt daarbij de zon.